آشنایی با انواع روش های جوشکاری و مواد مصرفی هر روش

روش جوشکاری زیرپودری (SAW)

این تکنیک یکی از روش های قوس الکتریک بوده که در آن سیم جوش با مشخصات استاندارد، همراه با پودر جوش دارای خصوصیات مشخص استفاده می شود. پودر ضمن محافظت از حوضچه مذاب، امکان آلیاژ سازی را نیز فراهم می نماید. این تکنیک با نام های Hidden Arc و Union Melt و یا جوش زیرپودری معروف می باشد.

پودر های جوش زیرپودری، مواد معدنی و فلزی دانه بندی شده و قابل ذوبی هستند که عامل تثبیت قوس و تشکیل سرباره بوده و در نهایت باعث محافظت و تصفیه جوش می گردند. پودرها به دو گروه پیش ذوب شده و آگلومره تقسیم می شوند. در این روش سیم جوش توسط یک دستگاه تغذیه کننده (Wire Feeder) به حوضچه جوش وارد می شود.

 

 

روش جوشکاری با سیم جوش توپودری (FCAW)

این تکنیک یکی از روش های جوشکاری با قوس الکتریکی بوده و بواسطه ذوب سیم توپودری تحت پوشش گاز محافظ Ar-CO2 و یا CO2 و یا بدون گاز محافظ خارجی انجام می شود. با تغییر در نوع و درصد پودر درون این سیم ها، تغییرات اساسی در آنالیز شیمیایی و در نتیجه خواص متالورژیکی . مکانیکی جوش حاصل میگردد. این روش با نام های Dual – Shielded، Inner-Shield، Open Arc و یا جوش توپودری  معروف می باشد. در یک نوع خاص نیز که به FIFO Technology معروف است، سیم توپودری به روش جوش زیرپودری جوشکاری میگردد. در واقع فلاکس جوشکاری، جایگزین گاز محافظت می شود. در این روش سیم جوش توسط دستگاه تغذیه کننده (Wire Feeder) به حوضچه جوش وارد می شود.

 

 

روش جوشکاری با سیم جوش مسوار (CO2)

این روش یکی از تکنیک های جوشکاری قوس الکتریک بوده که در آن از سیم استاندارد استفاده می شود که جوش حاصل از فرآیند ذوب سیم مذکور، عمدتا تحت پوشش گاز محافظ Ar یا CO2 می باشد. این روش با نام های MIG-MAG و CO2 و جوش میکرووایر نیز نامیده می شود، که در آن از سیم های با سایز ۸/۰ تا ۶/۱ میلیمتر استفاده می گردد. در این روش سیم جوش توسط یک دستگاه تغذیه کننده Wire Feeder به حوضچه جوش وارد می شود.

 

 

روش جوشکاری با الکترود دستی (SMAW)

این تکنیک یکی از روش های جوشکاری قوس الکتریک بوده که با نام های Stick و الکترود دستی معروف می باشد. در این روش، پروسه ایجاد قوس الکتریکی بواسطه گرم شدن و ذوب فلز مرکزی می باشد. پوشش خارجی این الکترود ها از یک مخلوط تشکیل شده است که وظیفه آلیاژ سازی و محافظت از حوضچه مذاب را به عهده دارد. این روش عموما به روش دستی انجام می شود و قادر به جوشکاری فلزات آهنی و همینطور بعضی از فلزات غیر آهنی می باشد. در تمام حالات، این روش نیازمند مهارت جوشکاری می باشد.

 

 

روش جوشکاری با گاز آرگون (TIG)

این روش جوشکاری با نام هایی مانند TIG و Heliarc و WIG و جوش آرگون شناخته می شود که در آن از الکترود تنگستن غیر مصرفی با گاز محافظ (معمولا آرگون) استفاده شده و از تکنیک های جوش قوس الکتریک محسوب شده که باعث پیوستگی فلزات ذوب شده، بواسطه قوس بین الکترود و فلز می گردد.